Fullførte prosjekter

Involvering, medbestemmelse, ledelse og mervirkning

For å styrke kunnskapsgrunnlaget for fornying og ledelse i staten, ønsker FAD å iverksette forskning/utredning om involvering, medvirkning, medbestemmelse og ledelse og hvilke mekanismer som virker i samspillet mellom ledelse, tillitsvalgte og medarb eiderne i staten.

Prosjektledelse

Inger Marie Hagen

Prosjektdeltaker(e)

Inger Marie Hagen

Oppdragsgiver(e)

Fornyings- og admdepartementet

Prosjektperiode

januar 2006
august 2007