Fullførte prosjekter

Verdikjeder i kjøttindustrien

Prosjektledelse

Rolf K. Andersen

Prosjektdeltaker(e)

Leif E. Moland

Oppdragsgiver(e)

Kjøtt- og fjørfebr Landsf.bund

Prosjektperiode

januar 2007
februar 2008