Fullførte prosjekter

Kommunenes plikt til å finne midlertidig husvære

Undersøkelse om hvordan kommunene ivaretar sin plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer seg selv.

Prosjektledelse

Hanne Cecilie Kavli

Prosjektdeltaker(e)

Hanne Cecilie Kavli

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsdepartementet

Prosjektperiode

2005