Fullførte prosjekter

Kompetansepolitikk for kunnskapsnasjonen

Seminarrekke på oppdrag for Kunnskapsdepartementet. Samarbeid med NIFU STEP. Kunnskapsdepartementet ønsker gjennom en seminarrekke å styrke kunnskapsgrunnlaget og oppmerksomheten for utviklingen av Norge som kunnskapsnasjon. Fokuset skal spesielt ret tes mot hvordan man kan få til et velfungerende kompetansemarked i kunnskapsøkonomien.

Prosjektledelse

Anna Hagen Tønder

Prosjektdeltaker(e)

Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

Kunnskapsdepartementet

Prosjektperiode

januar 2006
januar 2009