Fullførte prosjekter

Kortfattet beskrivelse av Groruddalen

Kortfattet beskrivelse av Groruddalen (fire bydeler) sammenliknet med andre byområder i Oslo og Oslo totalt med data innsamlet til Fafo-rapport 2007:05.

Prosjektledelse

Hanne Cecilie Kavli

Prosjektdeltaker(e)

Hanne Cecilie Kavli

Oppdragsgiver(e)

Oslo Kommune

Prosjektperiode

november 2007
mai 2008