Fullførte prosjekter

Kreft og levekår - rehabiliteringsstatistikk

Prosjektet skal analysere kreftpasienters bruk av rehabiliteringstilbud. Hensikten med studien er å få mer kunnskap om forholdet mellom bruk av rehabilitering og sosioøkonomisk status blant kreftrammede.

Prosjektledelse

Roy A. Nielsen

Prosjektdeltaker(e)

Inger Lise Skog Hansen

Oppdragsgiver(e)

Kreftforeningen

Prosjektperiode

november 2010
desember 2010