Fullførte prosjekter

Kunnskapsgrunnlag om seniorpolitikk i pleie- og omsorg

Prosjektledelse

Anne Inga Hilsen

Prosjektdeltaker(e)

Anne Inga Hilsen

Oppdragsgiver(e)

Senter for seniorpolitikk

Prosjektperiode

mai 2014
mai 2014