Fullførte prosjekter

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen ‚Äì kartlegging av kunnskapsstatus

Prosjektledelse

Anna Hagen Tønder

Prosjektdeltaker(e)

Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet

Prosjektperiode

2005