Fullførte prosjekter

Kvinnelige ledere i byggebransjen

Kartlegge andel av kvinnelige ledere i byggenæringen i Norge.

Prosjektledelse

Rolf K. Andersen

Oppdragsgiver(e)

Byggekostnadsprogrammet

Prosjektperiode

januar 2007
april 2007