Fullførte prosjekter

Kvinner i ledelse i byggebransjen

Prosjektledelse

Rolf K. Andersen

Oppdragsgiver(e)

Byggekostnadsprogrammet

Prosjektperiode

2005