Fullførte prosjekter

Ledelse, ansvar og samarbeid

Prosjektledelse

Rolf K. Andersen

Oppdragsgiver(e)

Helse Vest IKT

Prosjektperiode

2013