Fullførte prosjekter

Den norske arbeidslivsmodellen

den norske arbeidslivsmodellen - om hvordan det norske partsbaserte samarbeidet fungerer på arbeidsplassen (forprosjekt varehandel og transport.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2014:55
Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen
En undersøkelse fra busstransport og dagligvarehandel

Prosjektleder

Anne Inga Hilsen

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Anne Inga Hilsen

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

desember 2013
81927