Den norske arbeidslivsmodellen

den norske arbeidslivsmodellen - om hvordan det norske partsbaserte samarbeidet fungerer på arbeidsplassen (forprosjekt varehandel og transport.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2014:55
Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen
En unders√łkelse fra busstransport og dagligvarehandel

Prosjektleder

Anne Inga Hilsen

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Anne Inga Hilsen

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

desember 2013
81927