Fullførte prosjekter

Kompetansereformen - status 2007

Det skal utarbeides en oversikt over bakgrunnen for kompetansereformen, tilrettelegging for livslang læring i lover og avtaleverk, aktuelle prosjekter og politiske prosesser, status for livslang læring i Norge i dag og vesentlige utfordringer for fagbevegelsen.

Prosjektledelse

Anna Hagen Tønder

Prosjektdeltaker(e)

Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

januar 2007
desember 2007