Reguleringsregimer

Reguleringsregimer innen innleie- og utleie i et internasjonalt perspektiv.

Prosjektledelse

Sissel C. Trygstad

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Kristin Alsos

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

september 2009
desember 2010