AKU tilleggsundersøkelse 2013

AKU tillegsundersøkelse 4 kv 2013

Prosjektledelse

Kristine Nergaard

Eksterne forskere

Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

mars 2014
desember 2014