Fullførte prosjekter

Medlemsbevegelser, tariffstruktur og organisasjonshopping

Fafo skal gjøre en analyse av YS sin omverden og de utviklingstrekk man har sett i den siste 10-årsperioden på hovedorganisasjonsnivå. Medlemsutviklingen i de YS tilknyttede forbundene. Beskrive fremtidige utfordringer for YS.


Fafo-utgivelser

Prosjektleder

Bård Jordfald

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Bård Jordfald

Oppdragsgiver(e)

YS

Prosjektperiode

februar 2013
juni 2014
81894