Fullførte prosjekter

Mindre deltid

Prosjektledelse

Kristine Nergaard

Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

februar 2010
mars 2011