Fullførte prosjekter

Institusjonelle endringer i demokratiske samfunn

Prosjektleder

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Sissel Trygstad

Oppdragsgiver(e)

UiO, Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi

Prosjektperiode

oktober 2012
81881