Institusjonelle endringer i demokratiske samfunn

Prosjektledelse

Sissel C. Trygstad

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Sissel Trygstad

Oppdragsgiver(e)

UiO, Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi

Prosjektperiode

oktober 2012