Fullførte prosjekter

Offentlig utredning om studieforbundene

Utvalget skal vurdere og komme med anbefalinger om studieforbundenes oppgaver og roller, den samlede finansiering av studieforbundene, evt. endringer i styring og organisering av studieforbundenes virksomhet.

Prosjektledelse

Anna Hagen Tønder

Prosjektdeltaker(e)

Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

Kunnskapsdepartementet

Grunnbevilgning AVF

Prosjektperiode

januar 2006
september 2007