Fullførte prosjekter

Organisering og produktinnretning - kommunale tjenestepensjoner i utvalgte EU-land

Prosjektet skal kartlegge kjennetegn ved og organiseringen av tjenestepensjoner innenfor kommunal sektor i et utvalg EU–land, herunder om det er gjennomført eller planlagt reformer av ordningene.

Oppdragsgiver(e)

Finansiert av Pensjonskontoret

Prosjektperiode

2013