Fullførte prosjekter

Pelsdyrnæringen i Norge

Kartlegging av næringen og analyse av økonomiske ringvirkninger.

Analyse av pelsdyrnæringens struktur og betydning som verdiskaper, eksportør og sysselsetter.

Prosjektledelse

Geir Veland

Oppdragsgiver(e)

Norges Pelsdyralslag

Prosjektperiode

2018