Fullførte prosjekter

People 2 People 2001

Prosjektledelse

Mona Christophersen

Prosjektdeltaker(e)

Mona Christophersen

Oppdragsgiver(e)

Utenriksdepartementet

Prosjektperiode

2003