Fullførte prosjekter

Permittering og redusert arbeidstid 2012


Fafo-utgivelser

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

2012