Poverty Analysis Initiative, Opplæring og fattigdomsanalyse

Prosjektet skal bistå myndigheter og forskere i utviklingsland med å samle og bruke statistikk for å øke effekten av tiltak for å redusere fattigdom. I en første fase (januar til mai 2000) utvikler Fafo to kurs for afrikanske land. Making Data Talk skal bidra til bedre samarbeid mellom forskere og beslutningstakere i å bruke data for politikk-utforming. Poverty Profile Basics gir innføring i begreper og måling av fattigdom og gir praktisk edb-trening i å utføre analyser av husholds- og individ-data som kan brukes for politikkutforming.

Oppdragsgiver(e)

Verdensbanken

Prosjektperiode

2002