Fullførte prosjekter

Rapport om norsk forskning om fag- og yrkesopplæring

Prosjektledelse

Anna Hagen Tønder

Prosjektdeltaker(e)

Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet

Prosjektperiode

januar 2009
januar 2010