Fullførte prosjekter

Samarbeidsordningen i Helse Øst RHF

Prosjektledelse

Sissel C. Trygstad

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Sissel Trygstad

Oppdragsgiver(e)

Helse Øst RHF

Prosjektperiode

april 2004
juni 2004