Fullførte prosjekter

Samferdsel i Norge - Veien videre

Prosjektledelse

Ragnhild Steen Jensen

Oppdragsgiver(e)

Norsk Transportarbeiderforbund

Prosjektperiode

juli 2013
januar 2014