Fullførte prosjekter

Seniorkompetanse

Hovedmålet med dette prosjektet er å fremme god seniorpolitikk gjennom økt verdsetting av seniorkompetanse. Et delmål er å gi konkret innhold til hva seniorkompetanse består av og kan brukes til på en stor og variert arbeidsplass, slik som et større helseforetak.

Gjennom flere år med seniorkurs (Arbeidsglede 55+) har vi utfordret seniorene til å svare på spørsmålet: Hva kan eldre ansatte bidra med i forhold til yngre, mer uerfarne kolleger? Samtidig har vi også spurt om hva yngre ansatte kan bidra med i forhold til eldre kolleger, og hvordan man kan benytte denne forskjellige kompetansen til å få til verdifullt aldersmangfold og gjensidig læring. Spørsmålet handler både om alder og ansiennitet/erfaring, og vi har dermed et rikt materiale som kan brukes til å analysere og beskrive hvordan alder og erfaring er til nytte på St. Olavs Hospital, supplert med enkelte kvalitative intervjuer for å sikre at alle faggruppene og funksjonsområdene er dekket. Prosjektet skal resultere i et notat som beskriver og diskuterer hva seniorkompetanse kan bestå av med St. Olavs Hospital som eksempel. Dette kan både være et nyttig verktøy for St. Olavs Hospital i sitt seniorpolitiske arbeid, og samtidig inspirere andre arbeidsplasser til å utforske nærmere hvordan seniorkompetansen uttrykker seg og kan brukes hos dem.

Prosjektledelse

Anne Inga Hilsen

Prosjektdeltaker(e)

Anne Inga Hilsen

Oppdragsgiver(e)

St. Olavs Hospital HF

Prosjektperiode

september 2015
februar 2016