Fullførte prosjekter

Seniorpolitiske fremtidsbilder


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2012:02
Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Oppdragsgiver(e)

Senter for seniorpolitikk

Prosjektperiode

2012