Fullførte prosjekter

Service Delivery in the Middle East

Prosjektledelse

Mark Taylor

Prosjektdeltaker(e)

Mark Taylor

Oppdragsgiver(e)

The World Bank

Prosjektperiode

2004