Fullførte prosjekter

Corporate Governance

Prosjektleder

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Sissel Trygstad

Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsråd

Prosjektperiode

januar 2006
juli 2010
81163