Fullførte prosjekter

Solidaransvar for lønn

Fra 1. januar 2010 ble det innført solidaransvar for lønn m.v. der tariffavtaler er allmenngjort. Formålet med prosjektet er å evaluere denne ordningen. Sentrale spørsmål vil være omfanget av saker der solidaransvarsordningen har vært brukt, hvordan disse sakene har utviklet seg, hvilke erfaringer aktørene har med ordningen og hvilke økonomiske konsekvenser ordningen har hatt. Vi vil også se på om tillitsvalgte mener de har nødvendige kunnskaper og ressurser for å kunne bistå medlemmene.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2014:15
Kristin Alsos og Line Eldring

Prosjektledelse

Kristin Alsos

Prosjektdeltaker(e)

Kristin Alsos

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

2014