Fullførte prosjekter

Sosial dialog og trepartssamarbeid

Fafo skal levere dokument og powerpoint presentasjon

Prosjektledelse

Sissel C. Trygstad

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Oppdragsgiver(e)

KS

Prosjektperiode

2012