Fullførte prosjekter

Status i byggebransjen

Kartlegge muligheten for registeranalyse basert på SSB-tall for karriereutviklng, antall personer som går ut og inn av bransjen mm. i bygg- og anleggsbransjen.

Prosjektledelse

Rolf K. Andersen

Prosjektdeltaker(e)

Leif E. Moland

Eksterne forskere

Rolf Andersen

Oppdragsgiver(e)

Byggenæringens Landsforening

Prosjektperiode

januar 2009
juni 2011