Fullførte prosjekter

Sykefraværsprosjekt i GPV Components AS

Som et ledd i GPV Components AS sitt sykefraværsarbeid skal Fafo gjennomføre en spørreundersøkelse blant ansatte og ledere. Dette blir så fulgt opp av en intervjurunde for å følge opp hovedfunnenne fra spørreundersøkelsen med en nærmere konkretisering av noen utvalgte problemområder.

Prosjektledelse

Rolf K. Andersen

Oppdragsgiver(e)

GPV Components AS

Prosjektperiode

januar 2006
mai 2006