Sykefravær i staten

Fafo skal kartlegge virksomhetsområder i det statlige tariffområdet med høyt sykefravr og årsakene til sykefraværet. Fafo skal sammenlign kjennetegn ved arbeidstakerne i det statlige tariffområdet med arbeidslivet sett under ett.  Fafo skal angi tilt ak som kan ha effekt på sykefraværet.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2014:24
Hanne Bogen, Lise Lien og Anne Inga Hilsen

Prosjektledelse

Anne Inga Hilsen

Eksterne forskere

Anne Inga Hilsen

Oppdragsgiver(e)

Kommunal- og Moderninseringsdepartementet

Prosjektperiode

januar 2014
september 2014