Fullførte prosjekter

Syria Living Condition Survey

Prosjektledelse

Åge Arild Tiltnes

Prosjektdeltaker(e)

Åge Arild Tiltnes

Oppdragsgiver(e)

Utenriksdepartementet

GRB

Prosjektperiode

2002