Fullførte prosjekter

Tegnspråktolking via 3G videotelefoner

Målet for prosjektet er å bidra til kunnskapsgrunnlaget for etablering av en statlig mobil tegnspråktolk-tjeneste. Etter hvert vil denne tjenesten forhåpentligvis inngå som en del av en formidlings- og tolketjeneste for tekst, tale og tegnspråk via digitale nettverk og kommunikasjonsverktøy.

Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsråd

Prosjektperiode

2006