Fullførte prosjekter

The Users of Force - Middle East

Prosjektledelse

Mark Taylor

Prosjektdeltaker(e)

Mark Taylor

Oppdragsgiver(e)

Utenriksdepartementet

Prosjektperiode

mai 2014
mai 2014