Fullførte prosjekter

Tidligpensjonering og seniorpolitikk i staten

Prosjektet er en studie av tidlipensjoneringsproblematikken i statlige etater og virksomheter. Det skal samles inn data gjennom en representativ intervjuundersøkelse blant arbeidstakere i den aktuelle aldersgruppen og en representativ undersøkelse bl ant deres arbeidsgivere, supplert med tilgjengelige registerdata.

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og administrasjonsdep

Fornyings- og adm. departement

Prosjektperiode

2014