Fullførte prosjekter

Undersøkelse om tillitsvalgtes situasjon

Prosjektledelse

Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

mai 2014
mars 2011