Undersøkelse om tillitsvalgtes situasjon

Prosjektledelse

Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

2011