Fullførte prosjekter

Utredning om allmenngjøringsloven

Prosjektledelse

Kristin Alsos

Prosjektdeltaker(e)

Kristin Alsos

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

2013