Fullførte prosjekter

Utredning om allmenngjøringsloven

Prosjektledelse

Kristin Alsos

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

mai 2014
juli 2013