Fullførte prosjekter

Utvikling av kunnskapsgrunnlag hospiteringsordning

Prosjektledelse

Rolf K. Andersen

Prosjektdeltaker(e)

Leif E. Moland

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet

Prosjektperiode

september 2009
september 2010