Varigheten av ufrivillig deltid

Prosjektledelse

Jørgen Svalund

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsdepartementet

Prosjektperiode

2011