Fullførte prosjekter

Varslingsrutiner - hvem har det og virker de?

Prosjekt fått gjennom FARVE programmet.

Prosjektledelse

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Sissel Trygstad

Oppdragsgiver(e)

NAV Økonomitjeneste

Prosjektperiode

januar 2009
juni 2010