Fullførte prosjekter

Veiledning - Unge funksjonshemmede

Prosjektledelse

Anne Inga Hilsen

Prosjektdeltaker(e)

Anne Inga Hilsen

Oppdragsgiver(e)

Unge funksjonshemmede

Prosjektperiode

2012