Fullførte prosjekter

Virksomhetssurvey 2010 - oppfølging

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Oppdragsgiver(e)

Senter for seniorpolitikk

Prosjektperiode

2014